Hướng Dẫn Mua Hàng

Bước 1: Đặt Mua
- Tìm sản phẩm (trường hợp không đăng ký tài khoản)
Đặt hàng => Mua Ngay => Xác nhận thông tin => Thông báo đơn hàng
(Điền thông tin nhận hàng)

- Tìm sản phẩm (có đ.ký tài khoản cho phép theo dõi quá trình đặt hàng)
Đặt hàng => Mua Ngay => Thông báo đơn hàng
(Trong quá trình thực hiện cho phép thay đổi địa chỉ nhận hàng)

Link : đăng ký tài khoản | đăng nhập
(Khách hàng có thể tạo tài khoản để có chương trình khuyến mãi và theo dõi quá trình xữ lý đơn hàng)

 Bước 2: Nhận Hàng
- Với thời gian giao nhận hàng trong giờ hành chính sau khi xác nhận theo
đơn yêu cầu

- Với khách hàng Thành phố HCM, Hà Nội và các tỉnh xa thì phí vẫn chuyễn được của hàng hỗ trợ không quá 50.000 đ
(dành cho trường hợp khách hàng đăng ký tài khoản mua hàng)

Link : đăng ký tài khoản | đăng nhập
(Khách hàng có thể tạo tài khoản để có chương trình khuyến mãi và theo dõi quá trình xữ lý đơn hàng)
Xem  thêm: Video hướng dẫn